• บริษัท เอ.ที.คอน อินซูเลชั่น จำกัด ผลิตเเละจำหน่ายโฟมอีพีเอส
  • info@atcinsu.com

ลอยน้ำได้

โฟมอีพีเอส “ลอยน้ำได้”

( ปลอดภัย ลอยน้ำได้ รับน้ำหนักได้จริง )

เพราะโฟมอีพีเอส คือ เม็ดพลาสติกพีเอสที่มีการขยายตัวขึ้น 50 เท่า แล้วนำไปผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปเป็นก้อน ซึ่งโฟมอีพีเอสลอยน้ำได้เพราะอากาศที่เข้าไปอยู่ในเนื้อพลาสติกถึง 98% จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โฟมอีพีเอสลอยน้ำได้และปลอดภัยเมื่อใช้งาน

คำนวณการรับน้ำหนักโฟมลอยน้ำ

  


  


*** (หมายเหตุ : คำนวณการรับน้ำหนักโฟมลอยน้ำในระดับจมเสมอน้ำ) ***


  


โฟมอีพีเอส “หว่านแหหาปลา”

( ลอยน้ำได้ ใช้แทนเรือ )

โฟมอีพีเอส สำหรับลอยน้ำหว่านแหหาปลา มีขนาดความหนาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักและการนำไปดัดแปลงการใช้งานทำเป็นเรือใส่มอเตอร์และใบพัดใช้แทนเรือได้


ตารางราคาโฟมหว่านเเห
Density 1.0lb/cu.ft

 

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

 

 


eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

โฟมหว่านแหขนาด 120 x 200cm


eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

โฟมหว่านแหขนาด 120 x 300cm

โฟมอีพีเอส “ทุ่นบ่อกุ้งและปลา”

( โฟมทุ่นตีน้ำสำหรับบ่อกุ้งและปลา )

เครื่องตีน้ำ หรือเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ เป็นเครื่องให้อากาศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาทิ บ่อกุ้ง และบ่อปลา ช่วยให้เพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ดีกับปลา กุ้ง เพื่อการเจริญเติมโตได้ดีขึ้น ดังนั้นเครื่องตีน้ำบนผิวน้ำจำเป็นต้องใช้โฟมอีพีเอส สำหรับช่วยลอยน้ำ ช่วยให้การตีน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ


ตารางราคาโฟมทุ่นตีน้ำบ่อกุ้งบ่อปลา

 

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

 


eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

โฟมหว่านแหขนาด 120 x 200cm


eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

โฟมหว่านแหขนาด 120 x 300cm

โฟมอีพีเอส “บ้านลอยน้ำ”

( ปลอดภัย ไม่จม รับน้ำหนักในน้ำได้ )

บ้านลอยน้ำที่นี้ คือ บ้านที่เป็นแบบแปลนก่อสร้างบ้าน ที่สามารถลอยน้ำได้ โดยอาศัยแนวคิดที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่กับน้ำได้ โดยใช้โฟมอีพีเอสเป็นวัสดุทำให้ลอยตัว ด้วยลักษณะของโฟมอีพีเอสที่เป็นก้อนตัน และมีขนาดใหญ่ ทำให้นิยมนำไปใช้แทนทุ่นประเภทอื่นเนื่องจากปลอดภัย ไม่รั่วไม่จมทันทีทันใด


ขนาดและการรับน้ำหนักของทุ่นโฟม
Density 1.0lb/cu.ft เกรดกันลามไฟ

 

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

 

 

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

โฟมทุ่นลอยน้ำ

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

โฟมทำโป๊ะท่าเรือ

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

ทุ่นโฟมลอยน้ำ

โฟมอีพีเอส “ทุ่นบ่อก๊าชชีวภาพ”

( โฟมมีส่วนสำคัญกับระบบบ่อก๊าช )

การผลิตก๊าชชีวภาพส่วนใหญ่จะแยกตามแห่งที่มาของน้ำเสีย ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของเสียจากอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยและครัวเรือน ปัจจุบันการผลิตก๊าชชีวภาพจะใช้ขบวนการย่อยสลายทางชีววิทยา แบบไม่ใช้อากาศ ก๊าชที่ได้จากบ่อหมักจะถูกนำมาใช้ในอุตสหกรรมเพื่อเป็นพลังงาน ช่วยลดต้นทุนในด้านพลังงาน สำหรับโฟมอีพีเอสความยาว 6 เมตร ห่อด้วยพลาสติกพีอี มีส่วนร่วมสำคัญในบ่อหมักเพื่อใช้ลอยน้ำไม่ให้จม ตามเทคนิคของผู้ออกแบบแต่ละโครงการ

 

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

โฟมอีพีเอสยาว 6 เมตร

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

ห่อด้วยพลาสติกพีอี

eps foam,โฟมก้อน,แผ่นโฟม,เม็ดโฟม,โฟมก่อสร้าง,ผนังห้องเย็น,ผนังโฟม,กาวโฟม,โฟมแผ่น,โฟมกันความร้อน

ติดตั้งลอยน้ำในบ่อหมัก

โฟมอีพีเอส “ทุ่นลอยน้ำอื่นๆ”

( ใช้งานได้มากกว่าที่คิด )

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โฟมอีพีเอสยังนิยมนำมาใช้ในงานลอยน้ำในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยคุณสมบัติทีลอยน้ำได้ รับน้ำหนักได้จริง และคุ้มค่าต่อราคา “โฟมอีพีเอส” จึงกล่าวได้ว่าเป็นวัสดุที่น่าสนใจและควรเลือกใช้เป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้เรามาดูกันว่าโฟมลอยน้ำใช้ในส่วนอื่นอย่างไรบ้าง

แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
โฟมทุ่นเครื่องปั้มน้ำ
แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
โฟมทุ่นโซล่าเซลล์
แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
โฟมทุ่นท่าเรือ
แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu
โฟมทุ่นโป๊ะเหล็ก

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

"โฟมอีพีเอส เพื่อบ้านเย็น" นวัตกรรมการสร้างบ้านเเละอาคารสำหรับใช้พักอยู่อาศัย บ้านเย็น เบา ลดเวลาการก่อสร้าง ...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

ปัจจุบันแนวโน้มการเลือกใช้โฟมอีพีเอสนำมาสร้างผนังมีอัตราที่การใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย บ้านเย็นเสร็จทันใจผนังบ้านนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้าน ช่วยกั้นขอบเขตการใช้งาน ปกป้องบ้านจากแสงแดดและลมฝน...

Comments From Our Customer

ขอขอบพระคุณ.. คอมเม้นท์จากลูกค้า เอ.ที.คอน..

แผ่นโฟม,โฟม eps,ราคา โฟม แผ่น,โฟมแผ่นราคา,โฟมแผ่น,แผ่น โฟม กัน กระเเทก,logo-atcinsu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา เเละรายละเอียดต่างๆ